• Βιογραφικό

  • Βιογραφικό

Βιογραφικό

Απόφοιτος 2ου Λυκείου Θεσ/νίκης

Πτυχιούχος Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν. Θεσ/νίκης

Ειδικός Μαιευτήρας Γυναικολόγος με εξειδίκευση στην ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής.

Καθηγητής Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης

Μέλος:

  • Της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
  • Ελληνικής Εταιρίας εμμηνόπαυσης
  • Ελ. Εται. Παρεντερικής σίτισης και διατροφής
  • Ελ. Ετ. Μελέτης μεταβολισμού των οστών
  • Μαιευτική Εταιρία Βορείου Ελλάδος (μέλος δ.σ.)

Κεφάλαια σε συγγράμματα: 7
Ξενόγλωσσες πλήρεις δημοσιεύσεις: 42
Ελλ. Πλήρεις δημοσιεύσεις: 26
Ελ. Και ξενόγλωσσες ανακοινώσεις σε συνέδρια: 70
Συντελεστής εμβέλειας (
impact factor): 104.322

Μέλος:

  • Ιδρυτικό μέλος και αξιωματούχος του Ροταριανού Ομίλου Δυτ. Θες/νίκης (Rotary Thessaloniki West)
  • Τακτικό μέλος Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης
  • Μέλος του Ερασιτέχνη ΑΣ ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης
  • Μέλος του ΑΣ Μακεδονικού Νεάπολης